TROŠKOVNICI

Troškovnik građevinskih radova je procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu. Takva procjena se dobije na bazi umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada (uključivo građevinski materijal i oprema).
Izrađujemo:

  • Općeniti graditeljski troškovnik za izgradnju građevine
  • Graditeljski troškovnik rekonstrukcije
  • Graditeljski troškovnik za dovršenje gradnje
  • Graditeljski troškovnik adaptacije
  • Graditeljski troškovnik sanacije
  • Graditeljski troškovnik za banku – (adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, dovršenje izgradnje građevine)-za dobivanje kredita